cialis no prescription ukwide fs3" >

Instytut Prawa Nowych Technologii

Łączy nas wiedza

Wtorek
Apr 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informatyzacja

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
W kwietniu br. Komisja Europejska opublikowała w swoich serwisach  komunikat „Cyfrowa przyszłość dla Europy – przegląd realizacji strategii i2010”.  Strategiczny dokument „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” opublikowany został w czerwcu 2005 r. Precyzował on priorytety unijne polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów jako istotne elementy realizacji odnawianej wtedy Strategii Lizbońskiej. źródło: elektroniczna Administracja
Strategia Lizbońska była od 2000 roku również źródłem europejskich programów informatyzacji administracji. Na ich podstawie powstawały programy przyjaznego e-Governmentu, realizowane przez każdy z krajów Unii Europejskiej, także u nas jako e-administracja. Niestety, w 2004 r. okazało się, że wykorzystanie informatyki do rozwoju gospodarki i administracji przynosi co prawda pozytywne rezultaty, ale nie daje szansy na szybkie zmniejszenie bezrobocia oraz poprawę opieki zdrowotnej. Takie wyniki nie zadowoliły europejskich polityków w obliczu zbliżających się wyborów, co zmniejszyło ich zainteresowanie informatyzacją. źródło: elektroniczna Administracja
E-administracja staje się tematem numer jeden. Mówi się o niej i pisze ostatnio bardzo często. Jednak od ciągłego powtarzania „słodko, słodko” w ustach bardziej słodko się nie robi. Niby wiadomo, o co chodzi, ale w praktyce, poza dającymi się na palcach jednej ręki policzyć przypadkami, trudno znaleźć takie podmioty, o których można by powiedzieć, że są e-urzędami, czyli takimi, w których informacja ma w pełni postać elektroniczną, cyfrową, a także takimi, które są w pewnym zakresie dostępne poprzez sieć przez całą dobę. źródło: elektroniczna Administracja
Budowa publicznych systemów teleinformatycznych jest procesem bardzo złożonym, warunkowanym wieloma czynnikami technologicznymi, prawnymi i organizacyjnymi. Niedocenienie trudności staje się często źródłem opóźnień i nieprawidłowości wdrażanych rozwiązań. Brak koordynacji decyzyjnej powoduje z kolei niekompatybilność (niezdolność do współdziałania) poszczególnych systemów.źródło: elektroniczna Administracja
Czternastego grudnia 2006 roku, w trakcie sCzternastego grudnia 2006 roku, w trakcie seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa” odbywającego się w SGH, miałem okazję przedstawić referat dotyczący problemów elektronicznej współpracy rządu i samorządu na przykładzie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z urzędem skarbowym i urzędem statystycznym. Istotą tego wystąpienia było zwrócenie uwagi na fakt, że mimo istnienia poczty elektronicznej, sieci teleinformatycznych, systemów dziedzinowych wspomagających realizację zadań we wszelkich instytucjach publicznych..źródło: elektroniczna Administracjaeminarium
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Szkolenia

Nowe przyszłe szkolenie

Ankieta

Skąd dowiedziałeś się o portalu ?
 

Partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama